Biorezonanční diagnostika Oberon Titanium Quantum

Diagnostický přístroj Oberon Titanium Quantum je velmi citlivý, na základě biorezonance zjišťuje nejrůznější zátěže v organismu, jak fyzického tak psychického charakteru.

Zachycuje změny orgánových, histologických, cytologických, genetických a biochemických strukturách organismu člověka.

Diagnostický přístroj Oberon umí:

  • zjistit vhodnost a nevhodnost přijímaných potravin
  • zjistit zatížení organismu jednotlivými toxiny a alergeny
  • zjistit energetiku těla a jeho jednotlivých orgánů
  • zjistit pH organismu
  • navrhnout byliny, homeopatika, doplňky stravy, potrvainy a alopatii
  • zhotovit bioinformační kapky na základě informací z jednotlivých or­gánů
  • upozornit na disharmonii v organizmu na základě poruchy energie
  • zobrazení až v detailu DNA - stav jednotlivých chromozomů

Biorezonance přístroje Oberon

Každý orgán a každá buňka má vlastní, nezaměnitelnou oscilaci, která se uloží do paměti počítače a může být zviditelněna na obrazovce jako diagram, který zobrazí stavy výměny informací mezi jednotlivými orgány (tkáněmi) a okolím. Také každý patologický proces má svůj individuální, nezaměnitelný diagram. V paměti počítače je uložen velký počet patologických procesů, u kterých byly zohledněny stupně rozšiřování se, stejně jako stáří, pohlaví a jiné variace.

Po načtení frekvenčních znamének biologického objektu může vyšetřovací přístroj porovnat podobnost jeho spektra s referenčními procesy (zdraví, patologicky poškozené tkáně, infekční látky) a u nejblíže ležícího patologického procesu nebo tendenci k němu potvrdit jeho původ. Pomocí kombinovaných procesů umožňuje virtuální diagnostický modus rozlišit diagnostiku každého procesu.

Přístroj funguje podle principu zesílení iniciovaných signálů s desintegrací metastabilních struktur. Ovlivněním externích elektromagnetických polí ztrácejí magnetické momenty molekulárních proudů v přidaných centrech nervových buněk kortexu svou původní orientaci, což má za následek chybné vybavení vířivých struktur delokalizovaných elektronů, čímž vyvolávají nestabilní metastabilní stavy. Desintegrace těchto stavů působí jako iniciovaný signál.

Vyjádřeno fyzikálně je tento přístroj systémem elektronického oscilátoru, který kmitá odpovídající vlnovou délkou elektromagnetického záření. Kdy jeho energie je adekvátní s energií odbourávající dominantní vazby, které udržují strukturální organizace biologických objektů v řádném stavu.

Přístroj umožňuje vyvolat bioelektrickou aktivitu mozkových neuronů, pomocí této aktivity v pozadí je možné zesilovat selektivně signály, které se oproti statickým proudům dají těžko rozpoznat. Informace o specifických temporálních stavech orgánů a tkáních jsou shromažďovány na basi nekontaktního triger senzoru, který byl vyvinut pomocí moderní informační technologie a mikro ultrazvukových okruhů. Tento senzor odkrývá těžko zjistitelné fluktuace signálů, které vyfiltruje ze zvukových projevů polí a konvertuje do digitální sekvence, kde jsou ošetřeny pomocí mikroprocesoru a pomocí interface kabelu přeneseny do počítače.

Biorezonanční přístroje

Jsou přístroje, které využívají možnosti zjištění různých elektromagnetických vln vysílaných z organismu, přičemž buňky různých tkání a orgánů vysílají specifická vlnění. A toto vlnění je u zdravého člověka jiné než u nemocného.

Diagnostika přístrojem Oberon Titanium Quantum nenahrazuje odbornou lékařskou péči, je pouze doplňkem alternativní medicíny.