Kondiční Orgánový Skener

Revoluční přístroj na měření biomagnetického záření buněk lidského těla.

Během 1 minuty neinvazivního měření na přístroji Kondičního Orgánového Skeneru - K.O.S. získáte mimo jiné informace o:

  • kondici jednotlivých orgánů
  • obsahu minerálů a vitamínů v organismu
  • obsahu tuku v těle
  • stavu krve a kostí
  • obsahu těžkých kovů a jiných škodlivých látek v organismu

Přehledný a obsáhlý výstup upozorňuje na zjištěné abnormality a ukazuje kde je možno hledat příčiny a to ještě před propuknutím klinických projevů způsobených jakoukoliv nerovnováhou v testovaném organismu. To umožňuje včas zareagovat a drobnými úpravami životního stylu zabránit vzniku obtíží a přiblížit se celkové harmonii organismu.

Analýza těla přes Kondiční Orgánový Skener

Přístroj je založen na počítačové analýze buněčného magnetického pole těla. Aktuální stav těla měří díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření, které orgány těla vyzařují. Buňky zdravého těla vyzařují jiné elektromagnetické záření, než tělo nemocné nebo tělo s běžně nezjistitelnými zdravotními problémy.

Kondiční orgánový skener může detekovat aktuální zdravotní stav, odhalit hlavní zdravotní problém, anebo upozornit na abnormality, které by se později mohly vyvinout třeba v některé z onemocnění. Skener také zjistí chybějící vitamíny, minerály a stopové prvky v organismu.

Spolu s diagnostikou přístrojem Oberon Titanium Quantum můžeme komplexně vyhodnotit váš zdravotní stav a předejít tak mnohým nepříjemným změnám ve Vašem těle.