Metaterapie

Biorezonanční terapie je elektromagnetické působení na klienta přístojem Oberon Titanium Quantum, kdy na klienta působí invertované (obrácené), vůči patologickému procesu, elektromagnetické impulzy.

Metaterapie přináší účinnou a přesnou terapii, která v těle obrací patologické signály na fyziologické, čímž dochází k ozdravění (harmonizaci) elektromagnetického vlnění v těle a k aktivování sebeuzdravovacích procesů. Protože technologie pracuje pouze s pacientovými vlastními signály, je bezbolesná. Jinak řečeno je odhalena disharmonie na základě její vyzařovací frekvence, metaterapie onu frekvenci otočí v protifázi a vyšle jí zpět do těla, čímž dochází k její likvidaci a k nastolení harmonie resp. ke zlepšení zdraví.

Princip biorezonanční terapie

  • jak organická, tak dokonce anorganická hmota vysílá informace formou elektromagnetických vln. Každá hmota je tedy charakteristická jak svoji strukturou, tak svým zářením.
  • vzorky frekvenčních vlnění lze prostřednictvím přístroje Oberon odebrat z různých částí pacientova těla a transformovat je do terapeutických biorezonančních frekvencí.
  • frekvenční vzorky škodlivých frekvencí poukazují na poruchy v chování organismu. Zátěže těla jsou tedy identifikovatelné z charakteru jejich elektromagnetického vlnění.
  • biorezonanční terapie se aplikuje formou optimalizace rezonančních frekvenčních vzorků vysílaných z organismu s patologickými frekvencemi aktuálně obsaženými v těle.
  • optimalizované a přesné inverzní vlnění způsobuje redukci patogenních frekvenčních vlnění organismu.
  • primárním cílem biorezonance je zbavit tělo škodlivých patologických jevů takovým způsobem, aby byly aktivovány vlastní bio regenerační síly organismu k celkovému uzdravení Vašeho těla!

Zkušenosti našich klientů:

"Po 10 denním pobytu v nemocnici a akutním zánětem sedacího nervu a 11 kapačkách mě propustili domů. Nebyla jsem se schopná ještě plnohodnotně hýbat, proto jsem využila metaterapie v poradně ALL 4 LIFE, která mi po jednom ošetření neuvěřitelně pomohla. Cítila jsem velikou úlevu a odeznění bolesti. Náseldující den jsem si terapii ještě zopakovala. Mohu kontatovat, že tato neinvazivní metoda byla pro mě velice přínosná." Markéta Gelnarová, Ostrava

 

Informace o biorezonanční terapii najdete: