Proč máme v logu strom života?
17. 11. 2017

Vítejte na našich stránkách, jsme rádi, že Vám můžeme být nápomocni na cestě k uzdravení. Děkujeme, že máte zájem o své zdraví a věnujete chvíli jen sami sobě.

Proč máme v logu strom života?

  • Protože čistě přijímá každý dar, který k němu přichází.
  • Protože nechává déšť smývat staré nánosy ze svých listů.
  • Protože dovolí větru, aby jeho suché listí odnášel.
  • Protože se nebojí pod jeho silou ohýbat svůj kmen a nechat ho odlamovat své staré, mrtvé větve.

Stejně tak proto, že vítá každé nové ráno jako dokonalý okamžik, ať už je nebe
zalito slunečními paprsky, nebo zahaleno bouřkovými mraky.

Skutečný život zažiješ až tehdy, když přijmeš každý okamžik, který k tobě přichází, bez souzení, bez odporu, s čistotou přítomného prožívání.

Ať už tvé listí prozařuje slunce, zalévá ho déšť nebo ho pročesává prudký vítr,
odevzdej se tomu a jen to přijímej. Nechť to všechno tebou proudí.

V tom je síla života.

Teprve pak pocítíš, co to znamená skutečně žít.